ARLETA GOTHYWEN - Chovná fena

.

Arletka Gothywen je chovnou fenou plemene Český fousek. Narodila se 9.3.2014 v mé chovatelské stanici. Vyniká prostorným a rychlým hledáním, stoprocentně pevným vystavováním a perfektními klidy před zvěří pernatou i srstnatou. Je neskutěčně náruživou vodařkou jak na volné hladině, tak v rákosí. Vzhledem k její vrozené a silně zakořeněné vloze pro aport jí nedělá problém radostné přinášení čehokoli včetně lišky. Největší radost jí dělá práce v poli, přinášení, a vlastně práce jakéhokoli druhu a samozřejmě naše pohlazení. Další její obrovskou předností je přirozená poslušnost a nezdolný temperament ...

Arletka má genetický test u Genrex s.r.o.
Zjištěné alely genu RSPO2 - I/I - Testovaný jedinec nese dvě alely pro výrazné znaky obočí a vousů, tyto znaky se u něj projevují a projeví se i u všech jeho potomků.

 

Arletka Gothywen is a breeding bitch breed Czech Fousek. Born on 9th March 2014 in my kennel. She has spacious and fast searching, a wholly solid pointing and perfect calm before the game feathered and furry. She is also perfect on the open water and in the reeds. Due to its innate and deeply rooted aporting, she has no problem bringing joyful anything, including foxes. The greatest joy of bringing her doing, work of any kind and of course our caress. Another huge advantage is its obedience and indomitable temperament ...

Arletka a genetic tested at al. Genrex s.r.o .
detected alleles RSPO2 - I / I - Testing individual carries two alleles for expressive eyebrows and beard characters, these characters in her show, and will have, even with all her offsprings.

 

 

Zkoušky vloh 2015 - I. cena, Vítěz (228b - plný počet)

Klubové Podzimní zkoušky 2016 - I. cena, Vítěz zkoušek, CACT (300b - plný počet)

Memoriál Jitky Hromadové - ZV I.c, ZVP I.c., LZ II.c.

Memoriál MVDr Josefa Kuhna 2016 - Mezinárodní Klubové všestranné zkoušky - II. cena (475b)

Klubové zkoušky vloh KKO - I. cena, Vítěz zkoušek, CACT (228b - plný počet)

Národní Field Trial - Excellent, 3.místo

Zkoušky vodní práce - I. cena, vítěz (100b - plný počet)

Memoriál J. Dostála 2017 - Klubové všestranné zkoušky - I. cena (476b), Nejlepší les

Soutěž Sv. Huberta Konopiště - 86b, 2. místo (uloven 1 kus bažantí zvěře)

Soutěž Sv. Huberta Konopiště - 68b, 4. místo (bez ulovení bažantí zvěře)

Moravské derby - I. cena, Vítěz zkoušek, CACT (228b - plný počet)

Národní Field Trial - Excellent

Lesní zkoušky - I.cena (240b - plný počet), Vítěz zkoušek

Zkoušky vodní práce - I.cena (100b - plný počet)

 

NVP Ostrava 2015 - výborná

KV Kolesa 2015 - výborná

 

 

FOTOGALERIE