Arleta Gothywen


Zkoušky / hunting tests:    Šampion práce - lovecký výkon / Working Champion - hunting     +    "U" všestranná fena

Zkoušky vloh 2015 - I. cena, Vítěz (228b - plný počet)
Klubové Podzimní zkoušky 2016 - I. cena, Vítěz zkoušek, CACT (300b - plný počet)
Memoriál Jitky Hromadové - ZV I.c, ZVP I.c., LZ II.c.
Memoriál MVDr Josefa Kuhna 2016 - Mezinárodní Klubové všestranné zkoušky - II. cena (475b)
Klubové zkoušky vloh KKO - I. cena, Vítěz zkoušek, CACT (228b - plný počet)
Národní Field Trial - Excellent, 3.místo
Zkoušky vodní práce - I. cena, vítěz (100b - plný počet)
Memoriál J. Dostála 2017 - Klubové všestranné zkoušky - I. cena (476b), Nejlepší les
Soutěž Sv. Huberta
Konopiště 2017 - 86b, 2. místo (uloven 1 kus bažantí zvěře)
Soutěž Sv. Huberta Konopiště 2017 - 68b, 4. místo (bez ulovení bažantí zvěře)
Moravské derby 2018 - I. cena, Vítěz zkoušek, CACT (228b - plný počet)
Národní Field Trial 2018 - Excellent
Lesní zkoušky 2018 - I.cena (240b - plný počet), Vítěz zkoušek
Zkoušky vodní práce 2018 - I.cena (100b - plný počet)

Výstavy / shows:
NVP Ostrava 2015 - výborná
KV Kolesa 2015 - výborná

 

Arletka Gothywen se narodila 9.3.2014 v mé chovatelské stanici. Vyniká prostorným a rychlým hledáním, stoprocentně pevným vystavováním a perfektními klidy před zvěří pernatou i srstnatou. Je neskutěčně náruživou vodařkou jak na volné hladině, tak v rákosí. Vzhledem k její vrozené a silně zakořeněné vloze pro aport jí nedělá problém radostné přinášení čehokoli včetně lišky. Největší radost jí dělá práce v poli, přinášení, a vlastně práce jakéhokoli druhu a samozřejmě naše pohlazení. Další její obrovskou předností je přirozená poslušnost a nezdolný temperament ... je to neuvěřitelný parťák pro lov a rozený "soutěžák" ...

Arletka má genetický test Embark
DM clear (degenerativní myelopatie - čistá), HUU clear (hyperurikosurie - čistá), RSPOA2 F/F (gen fousatosti - dominantní homozygot - předává znaky hrubosrstých všem svým štěňatům)

Arleta Gothywen je matkou našeho vrhu "C" Gothywen

 

Arletka Gothywen is a breeding bitch breed Czech Fousek. Born on 9th March 2014 in my kennel. She has spacious and fast searching, a wholly solid pointing and perfect calm before the game feathered and furry. She is also perfect on the open water and in the reeds. Due to its innate and deeply rooted aporting, she has no problem bringing joyful anything, including foxes. The greatest joy of bringing her doing, work of any kind and of course our caress. Another huge advantage is its obedience and indomitable temperament ...

Arleta has a gene test by EMBARK
DM free, HUU free, RSPOA2 F/F

Arleta Gothywen is mother of our litter "C" Gothywen

 

 

 

 

FOTOGALERIE